Gottman Çift Terapisi

Gottman Çift Terapisi - İstanbul Uzman Klinik Psikolog

Gottman Çift Terapisi

İlişki terapisinde uzun soluklu araştırma temelli ve geçerli bilimsel kanıtlara dayanan bir yöntem olan ve Julie ve John Gottman tarafından geliştirilen Gottman Çift Terapisi mutlu ilişkilerden edinilen bilimsel bilgi, sorun yaşanan çiftlere aktarılıp uygulanarak, etkili sonuçlar elde edilmesini amaçlamaktadır.

Çiftler ilişki geçmişlerini, ilişki felsefelerini ve terapi hedeflerini terapist ile paylaşır. İlişkinin değerlendirilmesi ile partnerlerin anlaşmazlık içinde olduğu konular belirlenir ve üzerinde çalışılır. Çiftler, araştırma temelli bileşenlerle sağlıklı ilişkilerde bulunan becerileri edinir. İlişkideki ilgi, beğeni ve saygı sistemini destekleyerek çiftleri bir arada tutmak önceliklidir.

İlişkide güveni geliştirmekten, duygusal kopukluğa, çatışmaları ve diğer pişmanlık yaratan durumları onarmaya kadar iyi bir ilişkinin bütün unsurlarını iyileştirmek ve bu alanda beceriler geliştirmek hedeflenir. Çiftlerin, terapinin ardından ilişkileri için gerekli olan araçları ve yöntemleri öğrenmesi sağlanır.