Sanat Terapi

sanat terapi İstanbul Uzman Klinik Psikolog

Sanat Terapi

Bireyin içinde varolan duygularını sanat yoluyla dışa vurmasıdır. Hayat içinde kullandığımız kelimeler farkında olmadan savunmalar yaratabilir. Resimler, imgeler, renkler savunma mekanizmalarını devre dışı bırakır. Burada amaç sanat yapmak değil, sanatı araç gibi kullanmaktır. Çünkü sanat bireyin duygu, düşünce, ihtiyaçlarını yansıtır.

Carl Rogers’ın dediği gibi “Durup dinlersek, meydana getirdiğimiz sanat bizimle konuşup kendimizle ilgili mesajlar verecektir.” bu mesajlardan yola çıkarak bireyin duygularını kontrol edebilmesini, duygusal çatışmalarla baş edebilmesini, kaygıyı düzenleyebilmesini, farkındalık geliştirmesini, karar verme mekanizmalarını güçlendirebilmesini destekler

“Sanat içimizdeki sandıkları ve yükleri açar. Mahzenleri ve tavan aralarını havalandırır. Bizi iyileştirir.”
Julia Cameron