Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi

Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi - İstanbul Uzman Klinik Psikolog

Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi

Satir Dönüşümsel Sistemik Terapi bireyler, çiftler ve aileler ile çalışılan insancıl, varoluşçu, bütüncül ve yaşantısal bir terapi yöntemidir. Satir modeli, insanların değişme ve büyüme potansiyeline doğuştan sahip olduklarına inanır. Bireylerin, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını fark etme ve dönüştürme kapasitesi vardır.

Terapi sürecinde, bireylere içsel değişimi teşvik etme ve kişisel dönüşümü destekleme fırsatları sağlanır. Terapinin amacı geçmişte öğrenilmiş, bireylere fayda sağlamış ve onları korumuş olan başa çıkış yöntemlerinin bugünkü geçerliliğini araştırıp, kişilerde içsel ve/ya dışsal dönüşümü desteklemektir. Bunun için içsel kaynaklar keşfedilerek özgüven artırılır, bireylerin kendileri ve ilişkileri için farklı olasılıkları fark ederek seçenekler üretmelerine, sorumluluk almalarına ve ilişkileri içerisindeki iletişimi ve yakınlığı güçlendirmelerine yardımcı olunur.