Şema Terapi

yetişkin danışmanlığı istanbul uzman psikolog

Şema Terapi

Bireyin erken dönem yaşantılarının yetişkinlik dönemine olan yansımalarının keşfini ve değişimini hedefleyen pek çok psikoterapi ve gelişim modelini işlevsel bir şekilde bir araya getiren bütüncül psikoterapi modelidir.

Bütüncül yapı içerisinde; bilişsel, davranışsal, psiko-dinamik, bağlanma ve geştalt modelleri yer almaktadır. İnsanı ve sorunlarını anlamaya ve bu sorunlara çözüm üretmeye çalışırken, çok geniş bir bakış açısı kullanmaktadır.