Sistemik Terapi

Sistemik Terapi - İstanbul Uzman Klinik Psikolog

Sistemik Terapi

Sistemik terapi, bireyler, çiftler ve ailelerle çalışılan bir terapi yöntemidir. Sistemik terapi, aileyi bir sistem olarak görür ve aile içindeki dinamikleri, hiyerarşiyi, rolleri ve iletişim kalıplarını anlamak üzerine odaklanır. Bu bağlamda terapide aile üyeleri arasındaki etkileşimlerin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğine odaklanılır ve sorunların çözümünde aile sistemi içindeki değişimler önemli bir rol oynar.

Sistemik terapi, bireylerin belirli sorunlu davranışları sürdürmelerinin işlevinin sistemin içindeki dengeleri ve ilişkisel dinamikleri korumak olduğunu kabul eder ve aile sisteminde her bir bireyin dönüşümünün tüm sistemin dönüşümüne katkı sağladığına inanır. Bu nedenle sorunlar sadece bireysel düzeyde değil, aile sistemi ve ilişkisel bağlamda ele alınır. Buna ek olarak getirilen sorunlar bireylerin içerisinde bulundukları kültür, toplum, arkadaş çevresi ve iş yaşamı gibi geniş sistemlerin bireyin deneyimine etkisi üzerinden de anlaşılmaya çalışılır. Terapide amaç bireylerin, çiftlerin ya da ailelerin yaşanan kısır döngülerinin hafiflemesi, ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işlevsel başa çıkma becerilerinin artırılmasıdır.