Stratejik Terapi

Stratejik Terapi - İstanbul Uzman Klinik Psikolog

Stratejik Terapi

Stratejik terapi, bireyler, çiftler ve ailelerle çalışılan bir terapi yaklaşımıdır. Bireylerin sorunlarını, aile ve sosyal ilişkileri içindeki dinamikler ve etkileşimler bağlamında anlamayı önemser. Terapide, bireylerin sorunlarının aile içindeki etkileşimleri nasıl değiştirebileceği araştırılır.

Sıra dışı ve yaratıcı teknikler kullanılarak bireylerin mevcut durumunu zorlayan ve farklı açılardan bakmalarını sağlayan stratejiler ve görevler önerilebilir.Terapide bireylerin gelişimleri takip edilir ve geri bildirim sağlanır. Terapi sürecinin etkinliğini izlemek, gerekirse yaklaşımı yeniden değerlendirmek ve geliştirmek bu yaklaşım için önemlidir.